Kledingbank Ede stopt per 1 september!

Na 5 jaar houdt Stichting Kledingbank Ede per 1 september 2018 op te bestaan. Naast het gegeven dat het niet is gelukt continuïteit in het bestuur te realiseren, zijn de opgaven waarvoor de kledingbank op korte en lange termijn staat niet eenvoudig op te lossen. Het gehele team betreurt het genomen besluit maar is ook dankbaar dat wij in de afgelopen 5 jaar zoveel mensen hebben kunnen helpen. Meer informatie vindt u in het persbericht onderaan de pagina.

Vanaf 25 mei is het niet meer mogelijk een nieuwe verwijsaanvraag in te dienen. Wij zijn tot en met de zomersluiting gewoon in bedrijf en staan klaar voor onze klanten!

Vanaf 1 juni wordt er GEEN kleding meer ingezameld!

Onze mooie voorraad kleding is nog voldoende om onze laatste klanten te kunnen helpen. Vandaar dat wij geen kleding meer inzamelen en aannemen vanaf 1 juni. U kunt uw textiel deponeren in de daarvoor bestemde kledingcontainers van overige goede doelen en/of  Restore. Wij zijn AH Rozenplein en de basisschool ‘De Vuurvogel’ enorm dankbaar dat wij al die jaren onze kledingcontainers bij hen hebben mogen neerzetten.

Dank!

Kledingbank Ede is veel organisaties, bedrijven en particulieren dankbaar die ons in de afgelopen jaren op enigerlei wijze hebben ondersteund. In het bijzonder zijn wij erg veel dank verschuldigd aan ACV/Restore, onze samenwerkingspartner vanaf het allereerste begin.  Zonder hun ondersteuning en betrokkenheid was het voor ons niet mogelijk geweest Kledingbank Ede in de afgelopen jaren zo goed te laten functioneren. Tenslotte zijn wij u, inwoners van Ede en omgeving, veel dank verschuldigd voor de mooie kleding, schoenen en accessoires die wij hebben mogen ontvangen. Met uw hulp en bijdrage hebben wij ontzettend veel mensen in de afgelopen jaren kunnen helpen. Dank!!!

Contact

Voor vragen of meer informatie: info@kledingbank-ede.nl

Hieronder vindt u: het persbericht over beëindiging van Kledingbank Ede en de jaarstukken

Persbericht

Na 5 jaar houdt Stichting Kledingbank Ede per 1 september 2018 op te bestaan.

Niet omdat het werk van de stichting niet meer nodig is, maar omdat de opgaven waar de Kledingbank voor staat, te groot blijken om op korte termijn op te lossen.

Een belangrijke reden is dat er geen continuïteit binnen het bestuur is. De huidige bestuursleden hebben anderhalf jaar geleden aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden, maar ondanks grote inspanningen en de inzet van veel mensen is het niet gelukt een permanente opvolging te vinden. Hierbij heeft voor de potentiële nieuwe bestuursleden een grote rol gespeeld dat de zoektocht naar een geschikte en betaalbare huisvesting op korte termijn en het vergroten van de financiële slagkracht op de langere termijn een te grote uitdaging is gebleken.

Het besluit te stoppen is spijtig en verdrietig aldus de bestuurders, maar Kledingbank Ede heeft in de afgelopen 5 jaar een grote groep mensen aan mooie kleding kunnen helpen en daar zijn wij heel dankbaar voor. We zijn het team van enthousiaste en zeer betrokken vrijwilligers en onze belangrijkste samenwerkingspartner Restore/ACV zeer veel dank verschuldigd voor hun inzet voor de Kledingbank.